โครงการมอบทุนการศึกษา โดยความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ฯและชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในนามของชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการมอบทุนการศึกษา โดยความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ฯและชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ในนามของชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีและศิษย์เก่า ที่ร่วมมอบทุนการศึกษา
“กองทุนการศึกษาจากพี่เพื่อน้อง” ปีที่ 1 ในครั้งนี้
🔶 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🔶อาจารย์ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ รองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
🔶นายภานุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ รัตนพิมลพลแสน ศิษย์เก่าชีววิทยา รุ่น 7 ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🔶ว่าที่ ร.ต.อุดมพร ทับทิมกลาง ศิษย์เก่าชีววิทยา รุ่น 7
🔶นางสาววิภาวดี มีหมั่น ศิษย์เก่าวิทยาการคอมพิวเตอร์
🔶นางสาวลวิตรา กรอนกลาง ศิษย์เก่าชีววิทยา
🔶คุณพัชราภา ศิริไพบูลย์ทรัพย์ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา
🔶คุณนรินทิพย์ กาญจนศิริ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดนครราชสีมา
🔶คุณดัชนี พลจันทึก  คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา
🔶คุณสุประวีณ์ วงค์วาณิชกุล คณะกรรมการชมรมแม่บ้านโคราช
🔶คุณสุดา เหรียญมณี คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา
🔶คุณธมลภรณ์ เหลาหวงศ์เพียรพุฒิ ประธานสตรี ฮากกา จังหวัดนครราชสีมา


 

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *