โครงการมอบทุนการศึกษา โดยความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ฯและชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในนามของชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการมอบทุนการศึกษา โดยความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ฯและชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ในนามของชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีและศิษย์เก่า ที่ร่วมมอบทุนการศึกษา
“กองทุนการศึกษาจากพี่เพื่อน้อง” ปีที่ 1 ในครั้งนี้
? ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
?อาจารย์ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ รองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
?นายภานุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ รัตนพิมลพลแสน ศิษย์เก่าชีววิทยา รุ่น 7 ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
?ว่าที่ ร.ต.อุดมพร ทับทิมกลาง ศิษย์เก่าชีววิทยา รุ่น 7
?นางสาววิภาวดี มีหมั่น ศิษย์เก่าวิทยาการคอมพิวเตอร์
?นางสาวลวิตรา กรอนกลาง ศิษย์เก่าชีววิทยา
?คุณพัชราภา ศิริไพบูลย์ทรัพย์ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา
?คุณนรินทิพย์ กาญจนศิริ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดนครราชสีมา
?คุณดัชนี พลจันทึก  คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา
?คุณสุประวีณ์ วงค์วาณิชกุล คณะกรรมการชมรมแม่บ้านโคราช
?คุณสุดา เหรียญมณี คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา
?คุณธมลภรณ์ เหลาหวงศ์เพียรพุฒิ ประธานสตรี ฮากกา จังหวัดนครราชสีมา


 

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *