มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีลงนามความร่วมมือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด


เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักงานอธิการบดี จัดพิธีลงนามความร่วมมือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นางสาวกฤติยา ศรีพยงค์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด กล่าวถึงการดำเนินงานในความร่วมมือ จากนั้นเป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลเพื่อการศึกษา กับ บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด โดย นางสาวกฤติยา ศรีพยงค์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด พร้อมด้วย นายศิริชัย สุขสันติชัย ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ ร่วมลงนามความร่วมมือการลงนามครั้งนี้ ถือเป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างทั้งสองหน่วยงาน โดย บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด เป็นผู้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการรับ-ส่งหนังสือ การร่างหนังสือบันทึกข้อความภายในหน่วยงาน การค้นหาและติดตามงาน การปิดงานและยกเลิกเอกสาร การออกเลขหนังสือ การใช้งานหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ และระบบข้อความการใช้งานระบบ ที่สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดเวลา และกำลังทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดกระดาษ ตามโครงการ Green University และก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ Smart University อย่างแท้จริง

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *