ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี (best practices)ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี (best practices) ในการพัฒนานิสิตนักศึกษาแบบองค์รวมในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในการจัดทำโครงการบูรณาการการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Study) เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายด้านการพัฒนานิสิต นักศึกษา สมาชิกในเครือข่าย จำนวน 10 สถาบัน ในระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


 

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *