คณะวิทยาการจัดการ “FMS NRRU OPEN HOUSE 2019 : เปิดบ้านการจัดการราชภัฏนครราชสีมา”


ขอเชิญร่วม งานวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี แห่ง การสถาปนา คณะวิทยาการจัดการ
“FMS NRRU OPEN HOUSE 2019 : เปิดบ้านการจัดการราชภัฏนครราชสีมา”

กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การอบรม ตลอดจนการจัดนิทรรศการที่แสดงถึงการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ คู่คุณธรรม ผลงานการให้บริการวิชาการต่อสังคม เพื่อนําไปสู่นวัตกรรมในการบริหารจัดการด้านต่างๆ โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน และส่งเสริมการผลิต บัณฑิตที่สามารถรับใช้สังคมและมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคประเทศไทย 4.0 (Startups)

วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงศักยภาพในงานด้านวิชาการของคณะที่นํามาเสนอในรูปแบบที่หลากหลายทั้งที่เป็น ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบ และให้มีกิจกรรมที่สนับสนุนและสอดคล้องกับกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมกิจการนักศึกษา และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.fmsweb.nrru.ac.th

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *