ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่สามารถสอบผ่านบาลีศึกษาและได้รับพัดบาลีศึกษาวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ แม่กองบาลีสนามหลวง จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่น ฉลองปริญญาบัตร – พัดเปรียญ เปรียญธรรม ๙ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร พัดบาลีศึกษา ผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา ๒๕๖๒ พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานสงฆ์  โดยในกิจกรรมดังกล่าวนี้

นายชินวัชร นิลเนตร อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้เข้ารับพัดบาลีศึกษาประโยค ๓

นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่สอบผ่านบาลีศึกษาประโยค ๑-๒ ได้เข้ารับใบประกาศนียบัตร บาลีศึกษาประโยค ๑-๒ ในนามสำนักศาสนศึกษาวัดสะแก (พระอารามหลวง) จังหวัดนครราชสีมา

ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่สามารถสอบผ่านบาลีศึกษาและได้รับพัดบาลีศึกษาและใบประกาศนียบัตรดังกล่าวด้วยความยินดียิ่ง

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *