ขอเชิญรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯขอเชิญรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ ต่อประชาคมของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ และใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยตนเอง เวลา 13.00-15.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยหมายเลขและรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง มีดังนี้
หมายเลข 1 อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี
หมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล
หมายเลข 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร เปลื้องกลาง
หมายเลข 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ
หมายเลข 5 อาจารย์ ดร.ทิวากรณ์ ราชูธร
หมายเลข 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล เจริญจิตต์

     

      

นอกจากนี้ ขอเชิญผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทุกท่าน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว และรับชมการนับคะแนนอย่างเปิดเผยหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวินัยและนิติการ อาคาร 9 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9411, 9412


 

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *